30 Август 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик”

Сподели

Oбществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на ОП Пазарджик”

Решение

Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка