20 Юни 2021 г.

Позиция на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил по повод съобщение на пресцентъра на МВР от 19.06.2021 г.

Сподели

Във връзка с официално съобщение на Пресцентъра на МВР от 19.06.2021г. по повод проведена специализирана полицейска операция на 18.06.2021г. в с. Коняво, обл. Кюстендил, при която са открити 16 килограма хероин, Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил уведомява следното: Въпросните наркотични вещества не са иззети по досъдебно производство на Специализираната прокуратура, както е посочено в съобщението на МВР, а по досъдебно производство, наблюдавано от Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил, образувано от разследващ полицай на 18.06.2021г.

Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил е уведомена за полицейската операция едва след нейното осъществяване, като е изпълнила законоустановените си правомощия, свързани с наказателно преследване за извършено престъпление от нейната местна и родова компетентност, вече образувано от разследващите органи от МВР в условията на неотложност. Не е налице уведомяване от страна на служителите на МВР относно провеждано разследване, свързано със същите наркотични вещества, наблюдавано от Специализираната прокуратура, а единствено уведомяване за новообразувано досъдебно производство от компетентността на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил. Считаме, че с така неточно поднесената информацията в съобщението, публикувано от МВР, се прави опит да се руши доверието между отделните структури на прокуратурата и същите да бъдат противопоставяни, което не е в интерес на обществото и не допринася за ефективната борба срещу престъпността.

Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил категорично се дистанцира от всякакви опити за противопоставяне между отделните звена на Прокуратурата на Република България и между прокуратурата и МВР, които са призвани от закона заедно да осъществяват противодействието на престъпността и да отстояват правовия ред в страната. Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил ще разчита и в бъдеще на ползотворно сътрудничество с всички правоохранителни органи, в интерес на обществото и законността.