25 Септември 2020 г.

По повод публикации в медии за продължаващо изгаряне на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“, Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил се самосезира по реда на надзора за законност.

Сподели

По повод публикации в медии за продължаващо изгаряне на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“, Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил се самосезира по реда на надзора за законност.

Възложена е съвместна проверка на ОДМВР – гр. Кюстендил и РИОСВ – гр. София на 24.09.2020 г., като при извършен обход на територията на производствената площадка на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД не е установено наличие на отпадъци. Не е установено и изгаряне на отпадъци.

В деня на проверката е извършен обход и на площадката на „Хийт Енерджи“ ЕООД (в непосредствена близост до ТЕЦ “Бобов дол“ ), на която са съхранени неопасни отпадъци, приети от ТЕЦ „Бобов дол“.

За неспазване на принудителна административна мярка, наложена на ТЕЦ „Бобов дол“ със заповед от 03.07.2020 г. на директора на РИОСВ – гр. София, а именно: да се извърши екологосъобразно третиране на неопасни отпадъци, собственост на ТЕЦ „Бобов дол“  ЕАД в общо количество 995,16 тона и намиращи се на площадка на „Хийт Енерджи“ ЕООД, на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение.