Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Апелативна прокуратура – Бургас  - Изменени със Заповед № РД-02-02 от 31.01.2024 год. на Административен  ръководител-Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура  гр. Бургас

Отменени:

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в АП - Бургас  - Отменени със Заповед № РД-02-01 от 31.03.2022 год. на Административен  ръководител-Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура  гр. Бургас

Заповед № РД-02-03 от 02.11.2018 год. на Адм. ръководител-Апелативен прокурор на АП-Бургас, относно изменение на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Апелативна прокуратура – Бургас, приети със Заповед № РД-02-03/30.06.2016 год. на Адм. ръководител-Апелативен прокурор на АП-Бургас Отмененa със Заповед № РД-02- 05/12.12.2019 год. на И.Ф. Административен ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в АП - Бургас  - Изменени със Заповед № РД-02-03 от 02.11.2018 год. на Административен  ръководител-Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура  гр. Бургас

Отменени със Заповед № РД-02- 05/12.12.2019 год. на И.Ф. Административен ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в АП - Бургас - Отменени със Заповед № РД-02- 03/30.06.2016 год. на Административен ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Апелативна прокуратура - Бургас  - Отменени със Заповед АП 64/27.10.2015 год. на Административен ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Апелативна прокуратура – Бургас  - Отменени със Заповед АП 64/27.10.2015 год. на Административен ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Апелативна прокуратура - Бургас   - Отменени със Заповед АП № 28/25.03.2015 год. на Адм. ръководител – Апелативен прокурор на АП-Бургас