2018 г.

Апелативна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1/2018 05.06.2018 Мариела Андреева Съдебен секретар Мариела Андреева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
2/2018 05.06.2018 Соня Колева Съдебен деловодител Соня Колева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
3/2018 25.06.2018 Соня Колева Съдебен деловодител Соня Колева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
4/2018 25.06.2018 Стефан Миндов Шофьор-призовкар Стефан Миндов-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
5/2018 25.06.2018 Мирослав Драганов Експерт, връзки с обществеността Мирослав Драганов-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
6/2018 25.06.2018 Донка Димитрова Завеждащ служба "РД" Донка Димитрова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
7/2018 25.06.2018 Мариела Андреева Съдебен секретар Мариела Андреева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
8/2018 26.06.2018 Янна Стоянова Главен счетоводител Янна Стоянова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
9/2018 26.06.2018 Христина Златева Съдебен администратор Христина Златева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
10/2018 26.06.2018 Петя Янева Касиер Петя Янева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
11/2018 26.06.2018 Таня Сотирова Административен секретар Таня Сотирова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
12/2018 26.06.2018 Катя Димова Призовкар-чистач Катя Димова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
13/2018 27.06.2018 Стефка Тамахкярова Съдебен деловодител Стефка Тамахкярова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
14/2018 27.06.2018 Петър Парушев Съдебен деловодител Петър Парушев-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
15/2018 27.06.2018 Красимира Атанасова Съдебен деловодител Красимира Атанасова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
16/2018 28.06.2018 Димка Мудева Завеждащ служба "Архив" Димка Мудева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
17/2018 03.07.2018 Георги Георгиев Прокурорски помощник Георги Георгиев-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
18/2018 09.07.2018 Снежа Гърненкова Старши специалист-счетоводител Снежа Гърненкова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
19/2018 12.07.2018 Радка Стоянова Системен администратор Радка Стоянова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
20/2018 13.07.2018 Албена Стамболис Завеждащ служба РНКИ Албена Стамболис-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
21/2018 13.07.2018 Елена Чакалова Съдебен секретар Елена Чакалова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
22/2018 13.07.2018 Йовка Манчева Служител по сигурността на информацията Йовка Манчева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
23/2018 13.07.2018 Ангел Василев Съдебен деловодител Ангел Василев-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ
24/2018 13.07.2018 Никола Делиев Прокурорски помощник Никола Делиев-декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 ЗПКОНПИ

Апелативна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1/2018 05.06.2018 Соня Колева Съдебен деловодител Соня Колева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
2/2018 06.06.2018 Мариела Андреева Съдебен секретар Мариела Андреева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
3/2018 06.06.2018 Катя Димова Призовкар-чистач Катя Димова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
4/2018 06.06.2018 Таня Сотирова Административен секретар Таня Сотирова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
5/2018 06.06.2018 Христина Златева Съдебен администратор Христина Златева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
6/2018 06.06.2018 Димка Мудева Завеждащ служба "Архив" Димка Мудева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
7/2018 06.06.2018 Донка Димитрова Завеждащ служба "РД" Донка Димитрова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
8/2018 06.06.2018 Мирослав Драганов Експерт, връзки с обществеността Мирослав Драганов-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
9/2018 06.06.2018 Елена Чакалова Съдебен секретар Елена Чакалова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
10/2018 06.06.2018 Радка Стоянова Системен администратор Радка Стоянова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
11/2018 06.06.2018 Никола Делиев Прокурорски помощник Никола Делиев-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
12/2018 07.06.2018 Стефка Тамахкярова Съдебен деловодител Стефка Тамахкярова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
13/2018 07.06.2018 Ангел Василев Съдебен деловодител Ангел Василев-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
14/2018 07.06.2018 Йовка Манчева Служител по сигурността на информацията Йовка Манчева-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
15/2018 07.06.2018 Георги Георгиев Прокурорски помощник Георги Георгиев-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
16/2018 07.06.2018 Албена Стамболис Завеждащ служба РНКИ Албена Стамболис-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
17/2018 07.06.2018 Красимира Атанасова Съдебен деловодител Красимира Атанасова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
18/2018 07.06.2018 Янна Стоянова Главен счетоводител Янна Стоянова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
19/2018 07.06.2018 Петър Парушев Съдебен деловодител Петър Парушев-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
22/2018 01.08.2018 Снежа Гърненкова Старши специалист-счетоводител Снежа Гърненкова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ