1 Април 2024 г.

Доклад за дейността на Апелативна прокуратура гр. Бургас и прокуратурите от региона през 2023 г.

3 Април 2023 г.

Доклад за дейността на Апелативна прокуратура гр. Бургас и прокуратурите от региона през 2022 г.

28 Март 2022 г.

Доклад за дейността на Апелативна прокуратура гр. Бургас и прокуратурите от региона през 2021 г.

19 Март 2021 г.

Доклад за дейността на Апелативна прокуратура гр. Бургас и прокуратурите от региона през 2020 г.

10 Март 2020 г.

Доклад за дейността на Апелативна прокуратура гр. Бургас и прокуратурите от региона през 2019 г.

13 Март 2019 г.

Доклад за дейността на Апелативна прокуратура гр. Бургас и окръжните прокуратури от региона през 2018 г.

2 Октомври 2018 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017г. ПО КОНЦЕПЦИЯТА НА АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ – АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА-БУРГАС

14 Март 2018 г.

Доклад за дейността на Апелативна прокуратура гр. Бургас и окръжните прокуратури от региона през 2017 г.

8 Март 2017 г.

Доклад за дейността на Апелативна прокуратура гр. Бургас и окръжните прокуратури от региона през 2016 г.

19 Април 2016 г.

Резюме на Доклад за дейността на Апелативна прокуратура гр. Бургас и окръжните прокуратури от региона през 2015 г.