2019 г.

Апелативна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за имуществени интереси чл. 35, ал. 1, т.4. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1/2019 11.06.2019 Мариела Андреева Съдебен секретар Мариела Андреева-декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4