Прием на граждани

СЪОБЩЕНИЕ

 В изпълнение на заповед РД-04-84 от 09.03.2020 г. на Главния прокурор на Прокуратура на Република България се преустановява приемът на граждани от Административния ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, до последващо нареждане.

Приемна: Съдебна палата гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101, конферентна зала, находяща се на партера

За предварителни заявки: Телефон за контакт: 056/871717, ел. поща [email protected]

Считано от м. март 2019 година се преустановява приема в изнесените приемни на Административния ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Бургас по седалище на окръжните прокуратури от района на Апелативна прокуратура – Бургас.

Приемът на граждани от Административния ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас ще се осъществява, съгласно утвърдения График за прием на граждани в Апелативна прокуратура - Бургас.

Графици:

ГРАФИК за първо шестмесечие на 2020 год.

ГРАФИК за второто шестмесечие на 2019 год.

 ГРАФИК за първото шестмесечие на 2019 год.

ГРАФИК  за второто шестмесечие на 2018 год.

ГРАФИК за първо шестмесечие на 2018 год. / 66.5 KB

ГРАФИК за второ шестмесечие на 2017 год. / 37.8 KB

ГРАФИК до края на 2016 год. и първо шестмесечие на 2017 год. / 39.0 KB