Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа 8000 Бургас, ул. „Александровска” №101, етаж 2, стая 19 тел.: 056/871 717 факс: 056/841 025 e-mail: [email protected]

Отдел връзки с обществеността

Говорител на АП Бургас: прокурор Йовита Григорова сл. тел.: 056/871 713 моб. тел.: 0882 887 401
Експерт, връзки с обществеността: Мирослав Драганов сл. тел.: 056/871 718 e-mail: [email protected]; [email protected]