Деловодство на АП Бургас

СЪОБЩЕНИЕ

19.03.2020г.

Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Бургас съобщават, че приемането на жалби и съдебни книжа от граждани няма да бъде спиран, но ще се осъществява по нов ред

Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура –Бургас съобщават, че приемането на жалби и съдебни книжа от граждани няма да бъде спиран, но ще преминава по нов ред. Мярката е взета след наложения ограничен пропускателен режим до Съдебната палата в Бургас.

 Всеки гражданин, желаещ да подаде жалба или да входира съдебни книжа ще продължи да има възможността да го направи лично. За целта гражданите ще трябва да отидат до централния вход на Съдебната палата (ако ще входират книжа в Окръжна и Районна прокуратура – Бургас) и до входа на Апелативен съд и прокуратура (ако ще входират  книжа в Апелативна прокуратура – Бургас). Там е необходимо да съобщят на служител от съдебната охрана, че желаят да подадат жалба или друг документ до съответната прокуратура. Служителят ще насочва гражданите към обособените регистратури на прокуратурите, където ще бъдат приемани жалби и съдебни книжа. Те се намират пред входовете на Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Бургас. Важно е да се знае, че съдебната охрана ще допуска единствено жалбоподатели без техни придружители, изключения ще бъдат правени само за граждани със специални потребности.

Припомняме, че съществува възможност да бъдат подавани жалби по електронен път, чрез електронната поща на Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Бургас, а адресите могат да бъдат намерени на интернет сайта на съответната прокуратура. Уверяваме гражданите, че деловодната работа в трите прокуратури продължава безпроблемно и книжата им ще бъдат обработвани своевременно.

Справки в Апелативна прокуратура- Бургас ще се извършват само по телефона, обявен на официалния сайт на прокуратурата или по електронен път на обявения електронен адрес.

Приемният ден за граждани от Административните ръководители е отменен на национално ниво. Допускане на външни лица, които не работят в системата на прокуратурата, но имат служебна работа с прокурори и служители, ще става след разрешение от съответния административен ръководител.

Съобщаваме, че представителите на медиите ще продължат да получават информация по дела от обществен интерес  по обичайния начин – чрез пресцентъра на прокуратурата или от говорителите на Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Бургас. Интервюта с прокурори ще бъдат организирани както до сега - след предварителна договорка с пресцентъра. Подчертаваме, че прокуратурата не е компетентна по осигуряване на достъп на журналисти, оператори или фоторепортери, желаещи да заснемат обвиняеми или подсъдими лица преди или по време на съдебни заседания.

Мерките ще бъдат прилагани до отмяната им от административните ръководители на трите прокуратури. 

Призоваваме гражданите и представителите на медиите към разбиране!

---------------------------------------------------------------------

8000 Бургас, ул. „Александровска” № 101, ет. 2, ст. 19
Работно време от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа.

В Деловодството можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор.

Подаването на сигнал, жалба или молба може да осъществите по следните начини:

  • подадени на място в деловодството на Апелативна прокуратура - Бургас, саморъчно подписани;
  • изпратени по пощата или по факс, саморъчно подписани;
  • изпратени по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, който има значението на саморъчен подпис.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.
В Апелативната прокуратура Бургас не можете да получите правна консултация.