8000 Бургас, ул. „Александровска” № 101, ет. 2, ст. 19
Работно време от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа.

В Деловодството можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор.

Подаването на сигнал, жалба или молба може да осъществите по следните начини:

  • подадени на място в деловодството на Апелативна прокуратура - Бургас, саморъчно подписани;
  • изпратени по пощата или по факс, саморъчно подписани;
  • изпратени по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, който има значението на саморъчен подпис.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.
В Апелативната прокуратура Бургас не можете да получите правна консултация.