22 Март 2017 г.

Правила за организацията на работа на прокурорските помощници в Апелативна прокуратура - Бургас