Информация за граждани

СЪОБЩЕНИЕ

19.03.2020г.Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Бургас съобщават, че приемането на жалби и съдебни книжа от граждани няма да бъде спиран, но ще се осъществява по нов ред

Сигнали до прокуратурата могат да бъдат подавани на място в деловодството на АП Бургас или в електронен вид.
В съобщението си трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.