Профил на купувача

Сподели

27 Януари 2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Софийска градска прокуратура” електринна преписка : ОПИ-1 /27.01.2015 г.

Тръжна документация

14 Януари 2015 г.
Обществена поръчка "Публична покана 9038019 с предмет "Извършване на професионални преводачески услуги от Български на чужди езици и от чужди на български език" електронна преписка ОПИ - адм.№ 57/14.01.2015"

Тръжна документация