Профил на купувача

Сподели

21 Март 2016 г.
Обществена поръчка "Публична покана 9051525 за доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура"

Тръжна документация

25 Януари 2016 г.
Обществена поръчка "Публична покана 9049834 с предмет "Текуща поддръжка и ремонт на МПС, обслужващи Софийска градска прокуратура"

Тръжна документация

12 Март 2015 г.
Обществена поръчка "Публична покана 9039680 с предмет "Услуги по текуща поддръжка и ремонт на МПС, обслужващи Софийска градска прокуратура" електронна преписка ОПИ - 4/12.03.2015

Тръжна документация