Профил на купувача

Сподели

17 Октомври 2018 г.
Обществена поръчка "Доставка на офис оборудване за нуждите на Софийска градска прокуратура по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на офис обзавеждане; Обособена позиция № 2 – Доставка на метални каси"

Тръжна документация

26 Септември 2018 г.
Обществена поръчка ,,ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА“

Тръжна документация

12 Септември 2018 г.
Обществена поръчка "ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И ЧАСТИ ЗА КОПИРНИ МАШИНИ, ПРИНТЕРИ И ФАКС АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГП"

Тръжна документация

7 Август 2018 г.
Обществена поръчка "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА" ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Тръжна документация