5 Септември 2019 г.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: ,,Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Софийска градска прокуратура“

Сподели

Доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Софийска градска прокуратура съгласно техническата спецификация на Възложителя

Връзка към АОП