5 Септември 2019 г.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на СГП“

Сподели

Доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на СГП“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“
Обособена позиция № 2 – „Доставка на копирна хартия“.

Връзка към АОП

Тръжна документация