3 Септември 2019 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на СГП“

Сподели

Настоящата поръчка е доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на СГП,  съгласно изискванията на Възложителя.

„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И ЧАСТИ ЗА КОПИРНИ МАШИНИ, ПРИНТЕРИ И ФАКС АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА“ за административни обекти на Възложителя:

1. гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, ет.2;
2. гр. София  кв. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 21;
съобразно Техническа спецификация

Връзка към АОП

Тръжна документация

Файлове