СГП предаде на съд участници в ОПГ за данъчни измами

4 Ноември 2015 г.

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт срещу трима мъже за ръководене и участие в организирана престъпна група (ОПГ), създадена с цел да извършва данъчни измами. Ръководител на групата  е  Р. П.,  а участници в нея са А. К. и Г. Г. Организираната престъпна група  действала през периода 01.01.2007 г. до 26.02.2009 г. на територията на цялата страна.

Дейността на ОПГ се изразявала в използване на документи с невярно съдържание при водене на счетоводство – фактури за доставки на стоки или извършени услуги, без да са налице реални сделки. Въз основа на тези фактури се приспадал неследващ се данъчен кредит, в резултат на което било избегнато плащане на данъчни задължения –  ДДС  в особено големи размери – около 9 милиона лева. За цялата „схема” под ръководството на ОПГ са били регистрирани десетки „кухи” фирми.

Р. П., А. К. и Г. Г. набирали малоимотни хора от районите на Монтана и Добрич, на чието име били регистрирани или пререгистрирани търговски дружества, като в последствие тези лица изготвяли и предоставяли пълномощни на Простерман и  Коручев.

Г. Г. бил пряко свързан с набирането на лицата, на чиито имена предстояло да се регистрират дружествата, както и с придвижването им до София. Той контактувал с превозваните от него хора и им изплащал суми в порядъка от 100 до 300 лв. След като те идвали в столицата, подписвали документи, свързани със съответните фирми, фактури, договори, протоколи и пр., както и пълномощни на името на Р. П. и А. К., и след това Г. Г. отново ги транспортирал до местата, където живеели.

Ръководителят на ОПГ – Р. П., осигурявал средствата и извършвал плащанията на членовете на групата и на лицата, на чиито имена били регистрирани различните дружества. Координирал дейността ежедневно, давал конкретни нареждания, контролирал изпълнението на задачите и пр. Разпореждал и кой, кога и какви документи следвало да представя на съответните лица в офиси на търговски дружества или ТД- НАП – пълномощни, фактури, сертификати, договори и др. документи. Определял действията на всеки един от групата при процедура за регистрация на търговско дружество по ЗДДС, действията при започване на ревизии пр.

А. К. осъществявал преките контакти с Р. П. и носел документи на счетоводители за осъществяване на счетоводна дейност. А. К се явявал като пълномощник в банките и лично теглел в брой получените по сметките на дружествата значителни преводи в лева.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разглеждане на делото.