По искане на Софийска градска прокуратура съдът наложи 500 000 лв. санкция на дружество, обогатило се от данъчно престъпление

3 Ноември 2015 г.

 Имуществена санкция в размер на 500 000 лв. наложи   Административен съд София – град  на юридическото лице „ДКЛ 547“ ЕООД, обогатило се от данъчно престъпление. Решението от 27.10.2015 г.  е постановено по искане на Софийска градска прокуратура с правно основание чл. 83 а от ЗАНН и е във връзка с разследването по т. нар. акция „Недосегаемите“.

Разследването касае извършени от организирана престъпна група данъчни престъпления.  За участието си в ОПГ са признати за виновни, с влязла в сила присъда,  две лица – Ж. И. и И. Й. 

По отношение на извършеното данъчно престъпление, при което държавният бюджет е ощетен с 804 000 лв. на 08.10.2014 г., делото е внесено срещу Ж. И., И. Й. и Д. Д. в Софийски градски съд.

Тримата обвиняеми са се познавали и решили да извършват поредици от действия с цел „Римекс агрохолдинг“АД–София неправомерно да избегне установяване и плащане на ДДС. Обвиняемите Ж. И. и И. Й. се насочили към намиране на социално слаби и неграмотни лица, на чиито имена да бъдат вписани „кухи“ дружества, практически неизвършващи стопанска дейност. Те от своя страна да осъществяват фиктивни сделки с „Римекс Агрохолдинг“ АД, като за тях бъдат съставяни документи с невярно съдържание – фактури от „кухите“ дружества. В изпълнение на взетото решение били регистрирани фирмите „Фолин 7557“ ЕООД, „Круп дийл транс 7805“ ЕООД, „Мегатранс 2004“ЕООД  и   „ДКЛ 547“ ЕООД. Четирите „кухи“ фирми били контролирани от обвиняемите лица.

В хода на разследването е установено, че на 17.09.2009 г. „Римекс Агрохолдинг“ ЕООД и „Римекс 1-холдинг“ АД са превели общо 804 000 лв. към „кухата“ „Фолин 7557“ ЕООД. На същата дата „Фолин 7557“ ЕООД е превела 804 000 лв. на „Мегатранс 2004“ ЕООД.

На следващия ден “Мегатранс 2004“ЕООД е превела сумата от 401 254 лв. към  фирма – „Круп дийл транс 7805“ ЕООД и 402 600 лв. към „ДКЛ 547“ ЕООД. Извършени са били преводи без реално да е била осъществена търговска сделка. Сумата е изведена от оборота на действащи фирми - „Римекс Агрохолдинг“ ЕООД и „Римекс 1-холдинг“ АД чрез дружества без търговска дейност.