Софийска градска прокуратура ще направи искане за разпит пред съдия на обвиняемия Б. К. с оглед закрепване на обясненията му

22 Декември 2021 г.

          На 21.12.2021 г. обвиняемият за изпиране на над 53 млн. лв., предназначени за ЛОТ-5 от Автомагистрала „Хемус“, Б. К. в присъствието на защитник даде обстойни обяснения като посочи конкретни лица, които имат отношение към евентуално извършеното престъпление.

          С оглед изложените от обвиняемия обстоятелства наблюдаващите прокурори са дали множество подробни указания на органите на МВР. Възложено им е да установят посочените от обвиняемия лица, както и свързаните с тях търговски дружества.

          Днес наблюдаващите прокурори ще внесат в Софийски градски съд (СГС) искане за разпит на обвиняемия Б. К. пред съдия.

          На основание чл. 46, ал. 2, т. 2 от НПК прокурорите лично ще извършат множество действия по разследването независимо че делото все още се намира в Софийски апелативен съд (САС) след произнасяне на въззивната инстанция по мярката за неотклонение на обвиняемия.

          До момента няма произнасяне на Софийска апелативна прокуратура (САП) по направените самоотводи на двама от наблюдаващите прокурори. В случай че САП уважи тяхното искане, на принципа на случайния подбор, ще бъдат определени нови наблюдаващи прокурори, които да продължат ръководството и надзора върху разследването. До произнасянето на САП поискалите самоотвод прокурори продължават да изпълняват функциите си на наблюдаващи прокурори.

          Извършват се всички необходими действия по разследването и други процесуални действия с цел разкриване на обективната истина по предвидения в закона ред.

          Ако се съберат достатъчно доказателства за виновността и на други лица, същите ще бъдат привлечени в качеството на обвиняеми и ще им бъдат определени от наблюдаващите прокурори адекватни мерки за неотклонение, отговарящи на обществената опасност.

          Изготвено е предложение за вземане на делото на специален надзор от САП и от Върховна касационна прокуратура (ВКП).

          За резултатите обществеността ще бъде своевременно информирана.