16 Април 2021 г.

В Деня на юриста Софийска градска прокуратура отчете отлични резултати за изминалата 2020 година

Сподели

            Днес, 16.04.2021 г., в Деня на Конституцията и професионалния празник на юристите в България, се проведе годишното отчетно събрание за изминалата 2020 година на Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура.

            Административните ръководители на СГП и СРП - градският прокурор Илиана Кирилова и районният прокурор Невена Зартова, представиха пред магистратите и гостите резултатите от дейността на двете прокуратури през изминалата година. Събитието уважиха: главният прокурор Иван Гешев и заместникът на главния прокурор при ВАП Десислава Пиронева, Радослав Димов – административен ръководител на Софийска апелативна прокуратура, Димитър Георгиев – директор на Държавната агенция „Национална сигурност“, Николай Хаджиев – директор на Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, Георги Хаджиев – директор на СДВР, Стефчо Банков – директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, представители на разследващите органи в СДВР и ГДНП. Магистратите от СГП участваха в годишното събрание онлайн.

 

            Под ръководството на Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура през 2020 г. са били разкрити 4977 криминални и икономически престъпления. Сред тях преобладават тези против собствеността, следвани от общоопасни престъпления и престъпления против личността.

            Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства е 45 179. Прокурорите са решили 29 540 от тях, което представлява 65,38 %.

По сигнали от контролни органи са били образувани 585 прокурорски преписки. Сред тях преобладават такива, постъпили от НАП, ДАНС и Агенция „Митници“.

През 2020 г. Софийска градска прокуратура и Софийска района прокуратура са внесли в съда 2817 прокурорски акта срещу 3025 лица. По 2014 обвинителни акта са постановени 606 осъдителни присъди, 531 дела са решени със споразумения, а 249 са приключили с предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

            Увеличен е броят на лица с наложена през изминалата година мярка за неотклонение „задържане под стажа“ - 684 лица през периода.

            През изминалата година СГП и СРП са привели в изпълнение осъдителни присъди и наказания по сключени споразумения срещу 1554 лица. На доживотен затвор са осъдени 2 лица. Наказание „лишаване от свобода“ е наложено на 998 лица.

            Обобщавайки резултатите от работата през 2020 г. на двете прокуратури, административният ръководител на СГП Илиана Кирилова припомни на колегите мисълта на немския философ Имануел Кант: „Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото“.