20 Януари 2021 г.

Софийска градска прокуратура е изготвила и е внесла протест пред САС срещу постановената присъда на СГС по отношение на Викторио Детелинов Александров за извършените от него престъпления по чл. 115 от НК , по чл. 116, ал. 1, т.3, предл.2,алт.2,т. 4,предл.2, т. 5 и т. 12,предл.2, вр. чл. 115 от НК и по чл. 143, ал. 1,предл.1,алт.1 и алт.2 от НК.

Сподели

       С присъда от 20.01.2021г. по НОХД №4328/2019 г. по описа на СГС, НО, 24-ти състав,  подсъдимият Викторио Детелинов Александров  е признат за виновен по всички пунктове на  обвинението.  За престъплението по чл.115 от НК  на Дарина Георгиева Министерска на подсъдимия Александров е наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 15/петнадесет/ години.За престъплението по   чл. 116, ал. 1,  вр. чл. 115 от НК на малолетната си дъщеря- Никол Александрова, която се намирала  в безпомощно състояние е наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 20/двадесет/ години , а по  отношение на  извършената  принуда  по  отношение  на таксиметровия шофьор- Петьо Павлов , за  която е  употребил  сила и заплаха, е наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 1/една/ година.

       С цитираната присъда  на основание чл.23,ал.1 от НК на  подсъдимото лице е наложено едно общо най-тежко  наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 20/двадесет/  години при първоначален „Строг“  режим.

       Така постановената  присъда СГП намира за неправилна и незаконосъобразна, поради което в максимално кратък  срок - днес  в 11,30 часа  е внесла  протест , със  следните съображения:

       Присъдата в частта  относно размера на наложените наказания е явно несправедлива.По делото  се установява , че  деянието е  извършено  хладнокръвно - подсъдимият по  професия е охранителна във ф-ма „СОТ 161“.За заемането на длъжността се изисква преминаване на лицата през психологически тест, като това обстоятелство обуславя по -висока им психическа устойчивост. Александров успешно е  преминал  този   тест ,  т.е. той е  с  добра  психическа   устойчивост ,  поради което  намираме  за  несъстоятелно  изнесеното в съдебна зала твърдение, че подсъдимият  е бил  подлаган на  постоянен   тормоз  от  семейството  на   Дарина Министерска ,  поради  което е и  извършил деянията. Александров е  извършил  второто   деяние  -   убийството на собствената  му  дъщеря ,  която е била на  година  и  една  седмица ,  седем  часа    след първото   убийство. Имал е  достатъчно  време  да осмисли    собственото си поведение  и да се  предаде  на  органите  на реда.  Напротив , той се е  разходил  в  парка ,    своевременно е  извършил и  друго  престъпление – принуда по  отношение на   таксиметровия  шофьор с пистолет,  след което  легнал   да  спи  и при   пристигането  на  органите   на  реда   хладнокръвно е  застрелял  спящата си дъщеря.

       Представените  пред  съда доказателствата  по съдебното производство  недвусмислено  сочат , че е  извършено  умишлено   убийство на повече  от едно лице - на две  лица : на млада жена и  на детенцето и.

       Така  постановената присъда   СГП  намира за постановена в  разрез  с  обществените   интереси, с  морала и   основните  ценности  на  обществото. Тя  се  явява  несъразмерно  малка  и  несправедлива  по  отношение  на  извършените престъпления.

       СГС  е поискала  от САС да измени  наложената присъда и на подсъдимия Александров да бъде наложено най-тежкото предвидено в закона наказание, а именно „Доживотен затвор без право на замяна“.