Във връзка със сигнал...

29 Септември 2010 г.

Във връзка със сигнал, получен от министъра на образованието, младежта и науката, както и от публикации в пресата, съдържащи твърдения за наличие на нецелево разходване на бюджетни средства и прехвърляне на студенти в нарушение на установените правила, във Върховната касационна ...

Във връзка със сигнал, получен от министъра на образованието, младежта и науката, както и от публикации в пресата, съдържащи твърдения за наличие на нецелево разходване на бюджетни средства и прехвърляне на студенти в нарушение на установените правила, във Върховната касационна прокуратура е образувана преписка.

След проучване на материалите, преписката е изпратена по компетентност в Софийска градска прокуратура с указание да се извърши лична проверка от прокурор в СГП на посочените в сигнала действия на длъжностни лица от ректорското ръководство на СУ „Св. Климент Охридски”.

След извършване на проверката СГП ще се произнесе със съответния прокурорски акт.