13 Ноември 2009 г.

Днес, 13 ноември 2009г. по предложение на Софийската градска прокуратура...

Сподели

Днес, 13 ноември 2009г. по предложение на Софийската градска прокуратура главният прокурор на Република България Борис Велчев внесе в 41-то Народно събрание предложение за снемане на депутатския имунитет на:

1. Народния представител Г. С. , който да бъде разследван за ...

Днес, 13 ноември 2009г. по предложение на Софийската градска прокуратура главният прокурор на Република България Борис Велчев внесе в 41-то Народно събрание предложение за снемане на депутатския имунитет на:

1. Народния представител Г. С., който да бъде разследван за престъпление по чл.212, ал.5 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр.ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК - документна измама изразяваща се в това, че в периода от 16.10.2006 г. до 28.11.2006 г., в гр.Дулово в съучастие като съизвършител с М. М. Т. и Р. М. , чрез използването на документи с невярно съдържание е получил без правно основание сумата от 373 723,87 лева от „Публични инвестиционни проекти” ЕАД с намерение противозаконно да я присвои, като присвоената сума е в особено големи размери и документната измама представлява особено тежък случай, деянията са извършени при условията на продължавано престъпление.

2. Народния представител М. М. Т. който да бъде разследван за престъпления по:

 - чл.212, ал.5 вр. с ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК - документна измама изразяваща се в това, че в периода от 16.10.2006 г. до 28.11.2006 г., в гр.Дулово в съучастие с Г. Х. С. и Р. М. , чрез съставянето на документи с невярно съдържание съзнателно е дал възможност на „Гелиг” ЕООД с управител Г. Х. С. да получи без правно основание сумата от 373 723,87 лева от „Публични инвестиционни проекти” ЕАД, като присвоената сума е в особено големи размери и документната измама представлява особено тежък случай, деянията са извършени при условията на продължавано престъпление.

- чл.212, ал.5 вр. с ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК, документна измама, изразяваща се в това, че в за периода от 01.11.2005 г. до 06.12.2005г., в гр.Дулово в съучастие като съизвършител със З. Д. /гражданин на Република Турция/ и Р. М. , чрез съставянето на документи с невярно съдържание съзнателно е дал възможност на „Булмекс” ЕООД с управител З. Д. да получи без правно основание сумата от 356 661,96 лева от „Публични инвестиционни проекти” ЕАД, като присвоената сума е в особено големи размери и документната измама представлява особено тежък случай, деянията са извършени при условията на продължавано престъпление.

- чл.282 ал.2 вр. ал.1 НК – престъпление по служба, изразяващо се в това, че на 13.09.2005 г., в качеството си на длъжностно лице заемащо отговорно служебно положение – кмет на община Дулово е превишил правата си, с цел да набави за другиго – „Булмекс” ООД имотна облага и от това са настъпили значителни вредни последици за „Публични инвестиционни проекти” ЕАД

Предмет на разследване по тези текстове от НК е договор за малка обществена поръчка със средства на „Публични инвестиционни проекти” ЕАД, между община Дулово, представлявана от М. М. Т. в качеството му на кмет на общината и „Гелиг” ЕООД с управител Г. Х. С. , за изграждане и ремонт на 7,3 км път между гр.Силистра и гр.Шумен.

Установено по производството е, че са отчетени и заплатени голям обем от строително ремонтни работи, които реално не са извършени и е нарушена процедурата по ЗОП и Наредбата за малки обществени поръчки.

 - чл.302а вр. чл.302 т.1 вр. чл.301 ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК - подкуп, изразяващ се в това, че през периода от декември 2004г. до ноември 2008г. в гр.Дулово, като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Дулово е получил от различни лица дар, който не му се следва – парична сума общо в размер на 1 366 663 лева за да извърши или не извърши действия по служба или загдето е извършил или не е извършил такова действие и подкупът е в особено големи размери, представляващ особено тежък случай.

 В материалите по досъдебното производство се съдържат данни за над 1 366 663 лв. внесени в лични разплащателни сметки на Т. , които той не е декларирал пред Сметната палата и не са получени като трудово възнаграждение.

По случая се работи от 15.04.2009 г., когато е било образувано досъдебно производство срещу виновни длъжностни лица от Община - Дулово /обл.Силистра/ за извършени престъпления по чл.282 ал.3 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК.

По отношение на народния представител М. М. Т. в предложението за снемане на депутатския имунитет е включено и друго наказателно производство, по което той да бъде разследван за престъпление по чл.282 ал.1 от НК - престъпление по служба, изразяващо се в това, че, в периода от 06.04.2009 г. до 08.06.2009 г. в гр.Дулово в качеството си на длъжностно лице заемащо отговорно служебно положение – кмет на община Дулово е нарушил и не изпълнил служебните си задължения и е превишил правата си, с цел да набави за другиго – „Джеми”ООД облага и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици

Предмет на разследване по посочения текст от НК е обявена обществена поръчка за „Инженеринг на водопроводна мрежа и строително-монтажни работи на канализационната мрежа” на гр.Дулово, финансирана по програма на Европейския съюз, стойност 28 876 258 лв., без ДДС.

Разследванията по двете наказателни производства продължават.

Свалянето на имунитета на народните представители е необходимо, за да може с предвидените от закона средства да се изяснят обективно и в цялост обстоятелствата по наказателното производство.