3 Май 2010 г.

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт...

Сподели

Днес, 03.05.2010 г. Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу В. Ц. за извършено, в качеството му на бивш земеделски министър продължаващо престъпление по служба – чл. 219, ал. 3 НК, включващо в състава си ...

Днес, 03.05.2010 г. Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу В. Ц. за извършено, в качеството му на бивш земеделски министър продължаващо престъпление по служба – чл. 219, ал. 3 НК, включващо в състава си две деяния.

Първото се състои в това, че в нарушение на закона, преди да влезе в сила забраната за замяната на земи, В. Ц. е подписал заповеди, с които е разрешил извършване на сделки по замяна на земи след наложения мораториум, като от това действие е последвало разпиляване на повереното му имущество.

Упражнявайки правомощията, възложени му по закон, чрез оправомощени от него лица, В. Ц. съзнателно е пренебрегнал задължението си да провежда единната държавна политика в областта на земеделието, да управлява и контролира дейността на Министерството на земеделието и храните, да осъществява ръководство и контрол на нейните структури и териториални звена, както и да управлява имуществото на министерството – е предметът на второто деяние.

В резултат на извършеното са настъпили значителни щети за Републиканския бюджет в размер на 200 275, 22 лв.