19 Април 2010 г.

Софийска градска прокуратура привлече в качеството на обвиняеми...

Сподели

Днес, 19 април 2010 г., Софийска градска прокуратура след съвместни действия с ДАНС и проведено разследване, привлече в качеството на обвиняеми Ж. Б.-Н., Е. Р. и В. Б.

1. На Н. са повдигнати две обвинения за престъпления по служба – по ...

Днес, 19 април 2010 г., Софийска градска прокуратура след съвместни действия с ДАНС и проведено разследване, привлече в качеството на обвиняеми Ж. Б.-Н., Е. Р. и В. Б.

1. На Н. са повдигнати две обвинения за престъпления по служба – по чл.282 ал.2 пр.1 и пр.2 вр. ал.1 НК и по чл. 282 ал. 2 пр. 1 и пр. 2 вр. ал.1 вр. с чл.26 ал.1 НК.

Първото от тях е за това, че за периода февруари-май 2009 г. в гр. София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Директор дирекция „Бюджет и финансови параметри” на Националната здравноосигурителна каса е превишила властта и правата си, като неправомерно, еднолично се разпоредила да бъде извършена корекция в бюджета на РЗОК – Сливен, а именно да бъде завишен годишния разполагаем лимит на СБАЛ”Хаджи Димитър” гр. Сливен, без да са налице основания за това, съгласно Закона за бюджета и „Правила и ред за определяне на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ”, с цел да набави за другиго имотна облага в размер на 800 000 лв., и от това са настъпили значителни вредни последици за Националната здравноосигурителна каса в същия размер.

Второто обвинение е за продължавано престъпление по служба, извършено в периода 01.03.2010 г. – 31.03.2010 г. и включващо в обема си две деяния, а именно:

- на 02.03.2010 г. неправомерно разпоредила на Директора на РЗОК - София град, да бъдат изплатени средства за извършена дейност над месечните лимити на МБАЛ”Токуда Болница София”АД за отчетен период юли и септември 2009 г. на обща стойност 327 248,44 лева, отчетени от МБАЛ”Токуда Болница София”АД през декември 2009 г., от бюджетните средства за болнична помощ от бюджета на НЗОК за 2010 г., с цел да набави за болница „Токуда” имотна облага в размер на 327 248,44 лева и от това са настъпили значителни вредни последици за Националната здравноосигурителна каса в размер на същата сума;

- в периода 01.03.2010 г. – 31.03.2010 г. неправомерно разпоредила на Директора на РЗОК - София град, да бъдат изплатени средства за извършена дейност над месечните лимити на Военномедицинска Академия – София за дейност февруари 2010 г., незаявени и непроверени от СЗОК – София, в размер на 511917 лева, с цел да набави за Военномедицинска Академия имотна облага в същия и от това са настъпили значителни вредни последици за Националната здравноосигурителна каса в размер на 511917 лв.

2. На Р. са повдигнати две обвинения за търговия с влияние – по чл.304б ал.1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК и по чл.304б ал.1 НК.

Първото от тях е за това, че през периода юли-декември 2005 г. в гр. София, в съучастие като извършител с В. Б. – помагач, поискал от Изпълнителния директор на „Т. л.”АД имотна облага, която не му се следва – парична сума в размер на 17298538,46 лв., представляваща 7% от годишния оборот на „Т. л.-АД” от доставките на лекарства по обществени поръчки на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, за да упражни влияние в качеството си на Зам.министър на здравеопазването и Председател на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса при вземане на решение от длъжностни лица във връзка със службата им – членове на комисии при провеждане на процедури по обществени поръчки за доставки на лекарствени продукти на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

Второто обвинение е за това, че 05.07.2007 г. в гр. София поискал от Изпълнителния директор на „Т. л.-АД” имотна облага, която не му се следва – парична сума в размер на 10964949,59 лева, представляваща 7% от годишния оборот на „Т. л.-АД” от доставките на лекарства по обществени поръчки на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, за да упражни влияние в качеството си на Зам.министър на здравеопазването и Председател на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса при вземане на решение от длъжностни лица във връзка със службата им – служители на Министерството на здравеопазването, отговорни за акредитацията на болнични заведения и служители на Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси - гр. Велико Търново, гр. Варна и гр. Ямбол, отговорни за сключване на договори за оказване на медицинска помощ в лечебно заведение за болнична помощ – болнични заведения за инванзивна кардиология на „Т. Л.-АД”.

3. На Б. е повдигнато обвинение за престъпление по чл.304б ал.1 вр. чл.20 ал.4 вр. ал. 1 НК, за това, че през периода юли-декември 2005 г. в гр. София, като помагач, в съучастие с Е. Р. – извършител, който поискал от Изпълнителния директор на „Т. л.”АД имотна облага, която не му се следва – парична сума в размер на 17298538,46 лв., представляваща 7% от годишния оборот на „Т. л.-АД” от доставките лекарства по обществени поръчки на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, за да упражни Е. Д. Р. влияние в качеството си на Зам.министър на здравеопазването и Председател на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, при вземане на решение от длъжностни лица във връзка със службата им – членове на комисии при провеждане на процедури по обществени поръчки за доставки на лекарствени продукти на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, като умишлено улеснил извършването на престъплението чрез разяснения, че ще получава от Изпълнителния директор на „Т. л.”АД и ще предава на Е. Д. Р. исканите от същия парични суми.

И на тримата обвиняеми е определена мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на по 2 хиляди лв.