30 Март 2010 г.

Софийска градска прокуратура повдигна обвинение...

Сподели

Днес, 30 март 2010 г. Софийска градска прокуратура повдигна обвинение по отношение на Б. Н., затова че на 16.12.2009 г. при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 ...

Днес, 30 март 2010 г. Софийска градска прокуратура повдигна обвинение по отношение на Б. Н., затова че на 16.12.2009 г. при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б.”а” НК, министър на здравеопазването, съзнателно е сключил две неизгодни сделки между Министерството на здравеопазването, представлявано от него, от една страна и „Р.Б.” ЕООД от друга, за доставка на лекарства – антивирусни препарати „Тамифлу”. От това е произлязла значителна вреда за Министерството на здравеопазването – общо в размер на 2454319,20 лева, представляваща разликата между офертната цена, предложена от Националната здравна служба на Великобритания, чрез Британското посолство до Министерството на здравеопазването и договорената цена от Министерството на здравеопазването за доставка с “Р. Б.“ ЕООД.

Случаят е особено тежък, с оглед настъпилите вредни последици, характера и основанието на сделките.

На Б. Н. е взета мярка „парична гаранция” в размер на 2000 лв.