10 Март 2010 г.

Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт...

Сподели

Днес, 10 март 2010 г., Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу М. М., бивш изпълнителен директор на Национална агенция за приходите. На М. са повдигнати 4 обвинения: две престъпни деяния по служба, принуда по отношение ...

Днес, 10 март 2010 г., Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу М. М., бивш изпълнителен директор на Национална агенция за приходите. На М. са повдигнати 4 обвинения: две престъпни деяния по служба, принуда по отношение на данъчен служител и последното – потвърждаване на неистина в писмена декларация пред Сметната палата.

Първото престъпление се отнася за периода април 2006 г. – 30 юни 2006 г., когато в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, М. е нарушила служебните си задължения, като е дала незаконосъобразни устни указания на служебно лице – директор на офис „СДО” при ТД на НАП – София. Престъплението е по чл. 282 ал. 2 пр. 2, вр. ал. 1 пр. 1 от НК.

За времето от 16 юни 2006 г. до 20 юни 2006 г. в същото си качество, М. М. е нарушила служебните си задължения, като е дала незаконосъобразни писмени указания на друго служебно лице – главен инспектор по приходите при Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” гр. София. Второто престъпление е по чл. 282 ал. 2 пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1 пр. 1 от НК.

Третото престъпно деяние се квалифицира по чл. 143 ал. 3 пр. 10, вр. ал. 1 пр. 1 от НК – принуда. М. е употребила заплаха спрямо Териториален директор на Териториална дирекция на НАП – Силистра, целяща подаване на молба за напускане от страна на служителя.

Последното обвинение е по чл. 313 ал. 1 пр. 1 от НК.