22 Декември 2009 г.

На 21 декември 2009 г. Софийска градска прокуратура образува досъдебно

Сподели

На 21 декември 2009 г. Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу Николай Г. Цонев, за това че на 25. 06. 2009 г. в гр. София в качеството му на длъжностно лице – министър на отбраната и в качеството си на ...

На 21 декември 2009 г. Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу Н. Ц. , за това че на 25. 06. 2009 г. в гр. София в качеството му на длъжностно лице – министър на отбраната и в качеството си на орган, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Терем” ЕАД гр. София в нарушение на подзаконов нормативен акт по прилагане на бюджетен закон като се е разпоредил със средства с целево предназначение не по предназначението им. Нарушението се състои в това, че като министър е увеличил капитала на „Терем” ЕАД с 38 246 184 лв., като по този начин за преразпределяне на печалбата за 2008 г. е позволил постъпилите в дружеството финансови средства да останат в „Терем” ЕАД вместо да се изплатят като дивидент за държавата близо 19 млн. лв. това на практика е в нарушение на постановление на Министерски съвет и на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала .

Престъплението е  по чл. 254а, ал. 1 НК. Разследването е възложено на Националната следствена служба.