Софийска градска прокуратура проведе кръгла маса на тема „Предложения за законодателни промени при разследване на пътнотранспортни произшествия“

27 Май 2024 г.

Днес, 27.05.2024 г., в Съдебната палата в гр. София Софийска градска прокуратура (СГП) организира кръгла маса на тема: „Предложения за законодателни промени при разследване на пътнотранспортни произшествия“.

В кръглата се включиха представители на сдружение „Ангели на пътя“, на Асоциация на пострадалите при катастрофи, експерти.

Във форума взеха участие Елена Каракашева – заместник главен прокурор, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Николай Георгиев – завеждащ отдел във Върховна прокуратура, Илиана Кирилова – административен ръководител на СГП, заместник-административните ръководители на СГП Десислава Петрова и Христо Кръстев, Чавдар Железчев – заместник административен ръководител на Апелативна прокуратура-София и др.

На събитието присъстваха народни представители от 49-ото Народно събрание, служебният министър на правосъдието Мария Павлова, представители на ръководството на МВР, адвокати.

По време на форума бяха обсъдени предложения за промени в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и в Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, които СГП представи в края на април 2024 г.

Административният ръководител на СГП Илиана Кирилова подчерта необходимостта от съвместни усилия на всички ангажирани институции за постигането на промени в законодателството с цел подобряване на работата при разследване на пътнотранспортни произшествия.

Заместник главният прокурор Елена Каракашева посочи, че прокуратурата от дълго време е ангажирана с проблема на нарастващите катастрофи с пияни и дрогирани шофьори и има богат експертен опит, който може да помогне за пресичане на вълната от пътнотранспортни произшествия.

Предстои обменените мнения и становища да бъдат систематизирани и обобщени с цел да бъдат представени на вниманието на законодателната власт. Представителите на прокуратурата изразиха готовност да участват експертно в бъдещи дискусии и форуми по проблемите на пътния травматизъм.