ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 Май 2023 г.

          Позиция на ръководството на Софийска градска прокуратура (СГП) във връзка с множество коментари, разпространени в публичното пространство за безпристрастно провеждане на проверки по реда на Закона за съдебната власт и разследвания по реда на Наказателно-процесуалния кодекс относно действия на лица, заемащи висши публични длъжности.

          Софийска градска прокуратура е единствената компетентна прокуратура в страната да извършва проверки и разследвания срещу лица с имунитет, магистрати, членове на Министерски съвет, както и за престъпления против републиката. Ръководството на СГП заявява, че всеки един прокурор от СГП изпълнява своите служебни задължения принципно, отговорно и обективно, така както изискват моралът и законът.

          Категорично смятаме, че нито един прокурор не се е повлиял и няма да се повлияе при решаване на дела от изказвания на лица, заемащи висши публични длъжности.

          Нито един прокурор от СГП няма да се поддаде на външни фактори, стоящи извън обективните факти по преписките и делата, независимо от източника или интензитета им.

          Ръководството на СГП декларира, че в рамките на законовите си правомощия СГП няма да допусне каквото и да е превишаване на същите или използването им за цели извън наказателното производство, още по-малко за създаване на обществени настроения в една или друга посока спрямо конкретни факти и лица.