30 Юни 2022 г.

Софийска градска прокуратура повдигна обвинение срещу длъжностно лице за принуда

Сподели

          Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски районен съд (СРС) срещу Б. С., за това, че в качеството си на директор на Столична здравно осигурителна каса (СЗОК), е принудила трима служители, против волята им, да отразят документи с невярно съдържание. Обвинението на Б. С. е за извършени три престъпления по чл. 143, ал. 1 от НК.

          Според събраните по делото доказателства е установено, че между 15.05.2016 г. и 07.06.2017 г., в гр. София, като директор на СЗОК, Б. С. е принудила трима служители на СЗОК, против волята им да отразят неверни обстоятелства в документи във връзка с проверки на три различни столични болници.

          В първото лечебно заведение е бил завишен или отнет броят на точките на определени индикатори и по този начин е завишен броят на легловата база.

          Във второто лечебно заведение е намален броят на надвишените хоспитализации, като по този начин е вменено да се възстановят на Здравната каса сумите, получени само на две надвишени хоспитализации, вместо получените суми за десет такива.

          В третото лечебно заведение е съставен документ с невярно съдържание, че резервационната система е същата като лист на чакащи, вместо, че са нарушени условията и редът за оказване на болнична помощ.

          Чрез съставянето на протоколи с невярно съдържание, относно установеното от контролните органи при тези проверки, обвиняемата Б. С. не е дала възможност да се отрази действителното положение в столичните болници.

          Разследването по делото е проведено от Следствен отдел – СГП. В хода му са събрани доказателства в подкрепа на обвинението, като са разпитани свидетели, извършен е  медицински одит на документи, счетоводна експертиза и др.

          Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СРС.