8 Април 2022 г.

44-годишна жена е обвинена за присвояване на чужди пари в особено големи размери

Сподели

          Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение пред Софийски градски съд (СГС) на А. Л. за престъпления по чл. 201, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

          Според обвинителния акт в периода от 2006 г. до 2018 г. обвиняемата А. Л. работила в една и съща банка на различни длъжности, като от 2012 г. до 2018 г. заемала длъжността „старши финансов консултант – премиум клиенти“ в „Главен офис – София“ на банката. Обвиняемата имала задължения да следи и анализира клиентския портфейл, да следи и управлява доходността на всеки клиент в портфейла, да предоставя консултации на премиум клиентите и др. За изпълнение на задълженията си А. Л. имала постоянен достъп до банковите сметки на клиентите и била оторизирана да извършва транзакции с наличните парични средства.

          В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от 03.05.2012 г. до 23.05.2014 г. обвиняемата извършила транзакции от сметки на премиум клиенти към сметката на съпруга си. По този начин А. Л. присвоила чужди пари в общ размер на 15 475,64 лв., собственост на банката. Обвиняемата извършила присвояванията в качеството си на длъжностно лице – „старши финансов консултант – премиум клиенти“ в „Главен офис София“ на банката, а парите ѝ били поверени да ги управлява. Присвояването е извършено с общо 6 деяния в условията на продължавана престъпна дейност. Поради това на А. Л. е повдигнато обвинение за престъпление по по чл. 201, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

          В подготвителната фаза на наказателното производство са събрани доказателства и за това, че в периода от 29.07.2016 г. до 19.03.2018 г. А. Л. извършвала транзакции от сметки на премиум клиенти към сметката на съпруга си, както и към сметките на двама негови колеги, които предварително били дали съгласие за това. След постъпване на сумите по сметките им, двамата колеги теглили преведените им пари и ги давали на съпруга на обвиняемата, като малка част от парите оставала за тях. Така обвиняемата присвоила чужди пари в общ размер на 188 500 лв., собственост на банката. Обвиняемата извършила присвояванията в същото длъжностно качество, а парите ѝ били поверени да ги управлява. Присвояването е извършено с общо 14 деяния в условията на продължавана престъпна дейност. Тъй като е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, е квалифицирано като престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

          На 06.11.2018 г. обвиняемата и съпругът ѝ сключили с банката споразумение, с което обвиняемата се задължила да възстанови на банката 230 792,28 лв., като е учредила ипотека върху недвижим имот за обезпечаване на вземането.

          Разследването по случая е извършено от Главна дирекция „Национална полиция“-МВР под ръководството и надзора на СГП.

          Обвиняемата А. Л. е на 44 години, с висше образование, неосъждана.

          Предстои разглеждане на делото в съда.