8 Март 2022 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Сподели

          Във връзка с постъпили материали, изпратени от Върховна касационна прокуратура (ВКП), свързани с лицето Н. П. и събрани след извършена от ВКП проверка по сигнал на министър-председателя Кирил Петков, Софийска градска прокуратура (СГП) уведомява следното:

          Под надзора и ръководството на СГП продължава разследването по случая, добил обществена популярност като делото „Булгаргаз“. Софийската градска прокуратура е информирала българската общественост многократно за проведените действия по разследването, като същото може да бъде проверено на посочените линкове:

https://prb.bg/bg/news/aktualno/56313-pressaobshtenie-na-sofiyska-gradska-prokuratura

          Припомняме, че същото е образувано от разследващ полицай в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на 28.01.2022 г. с разпит на свидетел за две престъпления: за това, че през м. декември 2021 г. длъжностно лице от „Булгаргаз“ ЕАД съзнателно сключило неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда – престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК, и за това, че в периода 26.03.2020 г. – 13.12.2021 г. длъжностно лице от КЕВР не е изпълнило служебните си задължения с цел да причини другиму вреда и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици – престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК.

          По досъдебното производство са извършени голям обем от действия по разследването, като част от тях се изпълняват и лично от наблюдаващите прокурори.

          На 07.02.2022 г. в СГП прокурорите проведоха разпит на Н. П. в качеството му на свидетел.  Същият е дал показания относно начина, по който функционира енергийният пазар, както и относно механизма на търговията с газ на регулирания и нерегулирания пазар в България.

          Преценката на екипа от прокурори е, че към настоящия момент не са събрани и предоставени от МВР достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219, ал. 1 от НПК за привличане към наказателна отговорност на конкретно лице за престъпленията, за които е образувано досъдебно производство, или за друго престъпление от общ характер. Към момента са дадени множество указания от наблюдаващите прокурори, като предстои тяхното изпълнение от страна на органите на изпълнителната власт.

          Напомняме, че от воденото досъдебно производство са отделени материали с оглед данни за извършени престъпления по чл. 282 от НК от висшестоящи служители на Главна дирекция „Национална полиция“. Установено е, че изготвени докладни записки относно проверка по преписка, касаеща досъдебното производство, с поставени върху тях ръкописни резолюции с указания за започване на досъдебно производство и задъжане на лице за 24 часа. В тази връзка се извършва проверка по реда на чл. 145, ал. 1 от ЗСВ. Повече по темата на посочения линк: https://prb.bg/bg/news/aktualno/56416-sgp-izvarshva-proverka-po-reda-na-chl.-145%2C-al.-1-ot-zsv-s-ogled-danni-za-eventu

          Разследването по делото продължава.

          За резултатите от бъдещи действия по разследването в хода на делото „Булгаргаз“ българската общественост ще бъде своевременно информирана.