13 Март 2020 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на Районна прокуратура гр. Кюстендил и разследващите органи през 2019 г.

Сподели