19 Март 2020 г.

Съобщение на Районна прокуратура – Чирпан относно промяна на приема на жалби и съдебни книжа в прокуратурата, във връзка с обявеното извънредно положение в страната с цел намаляване на риска от разпространение на вирусни инфекции.

Сподели

Районна прокуратура - Чирпан уведомява, че приемът на жалби и съдебни книжа се извършва по нов ред във връзка с обявеното извънредно положение в страната с цел намаляване на риска от разпространение на вирусни инфекции.

Със заповед на Административния ръководител на Районна прокуратура – Чирпан подаването на жалби се осъществява на обособено работно място, намиращо се на входа на сградата, всеки работен ден от  11.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 15.00 часа.

Препоръчва на гражданите да подават жалби и сигнали до Районна прокуратура - Чирпан чрез  пощенска пратка и чрез електронна поща.

Информация за регистрирани прокурорски преписки може да се получава само по телефона на номера, обявени на интернет страницата на Районна прокуратура - Чирпан.