28 Март 2019 г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 2019г.

Сподели

Районна прокуратура гр. Чирпан

съобщава, че 16 април 2019 г. е обявен за

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

Желаещите могат да посетят Районна прокуратура - Чирпан на адрес: гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” № 59 и да се запознаят с организацията на работа в прокуратурата.

Денят на отворените врати има за цел да спомогне за повишаване на информираността и познаването на функциите на отделните органи на съдебната власт, създаване на трайни положителни впечатления и отношение към съдебната власт.

Районна прокуратура гр. Чирпан

съобщава, че 16 април 2019 г. е обявен за

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

Желаещите могат да посетят Районна прокуратура - Чирпан на адрес: гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” № 59 и да се запознаят с организацията на работа в прокуратурата.

Денят на отворените врати има за цел да спомогне за повишаване на информираността и познаването на функциите на отделните органи на съдебната власт, създаване на трайни положителни впечатления и отношение към съдебната власт.