27 Февруари 2020 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2019г.

25 Февруари 2019 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2018г.

27 Февруари 2018 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2017г.

14 Февруари 2017 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2016г.

17 Февруари 2016 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2015г.

27 Октомври 2014 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2013г.