Дейността на Районна прокуратура Чирпан се обуславя от задълженията на Прокуратурата предвидени в Конституцията на Република България и другите подзаконови нормативни актове, указанията дадени от ВКП, плановете на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора и годишния план на Районна прокуратура гр.Чирпан.

Районна прокуратура Чирпан обслужва територията на Община Чирпан, област Стара Загора включваща населените места: гр. Чирпан, с. Винарово, с. Воловарово, с. Гита, с.  Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, с. Златна ливада ,с. Изворово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Свобода, с. Средно градище, с.  Спасово, с. Стоян Заимово, с. Целина, с.  Ценово, с. Яздач.                                           

Община Братя Даскалови, област Стара Загора включваща населените места: с. Братя Даскалови, с. Верен, с. Голям дол, с. Горно Белево, с. Горно Н. село, с. Гранит, с. Долно Н. село, с. Колю Мариново, с. Малко Дряново, с. Марково, с. Медово, с. Мирово, с. Найденово, с. Оризово, с. Опълченец, с. Партизанин, с. Плодовитово, с. Православ, с. Славянин, с. Съединение, с. Сърневец, с. Черна гора, с.  Малък дол.