Информационен център за работа с граждани

6200 гр.Чирпан, бул. "Георги Димитров" №59, северен вход, ет.1 /над партер/ тел.: 0416 / 90145 тел.: 0416 / 90146 тел.: 0416 / 90148 тел.: 0416 / 90149 факс: 0416 / 94144 email: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.