ПРИЕМНИ ДНИ НА ГРАЖДАНИ
В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ЧИРПАН

 

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР ПРИЕМА ГРАЖДАНИ 
ВСЕКИ ПЪРВИ И ТРЕТИ ПОНЕДЕЛНИК НА СЪОТВЕТНИЯ МЕСЕЦ
ВЪВ ВРЕМЕТО ОТ 14:30 ЧАСА ДО 16:30 ЧАСА.

  

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / 235.0 KB

/Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на главния прокурор/

 

Заповеди:

Заповед № 77/2017г. относно определяне на реда за прием на граждани в Районна прокуратура - Чирпан / 68.0 KB

Заповед № 53/2016г. относно определяне на реда за прием на граждани в Районна прокуратура - Чирпан / 79.8 KB

Заповед № ОП-144 от 08.11.2016г. относно определяне на реда за изнесен прием на граждани по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район / 1.5 MB

Графици за прием:

График прием на граждани-1-во полугодие 2020г. РП-Чирпан

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Чирпан за периода от м. юли 2019г. до м. декември 2019г.

Архив на графици за прием за предходни периоди :

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Чирпан за периода от м. януари 2019г. до м. юни 2019г.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Чирпан за периода от м. юли 2018г. до м. декември 2018г.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Чирпан за периода от м. януари 2018г. до м. юни 2018г.

График за изнесен прием на граждани от окръжния прокурор за 2-ро полугодие на 2018 година

График за изнесен прием на граждани от окръжния прокурор за 1-во полугодие на 2018 година

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Чирпан за периода от м. юли 2017г. до м. декември 2017г.

График за прием на граждани в Районна прокуратура - Чирпан за периода от м. ноември 2016г. до м. юни 2017г. / 75.7 KB

График за прием на граждани в Окръжна прокуратура – гр. Стара Загора за периода м. 11.2016г. – м. 06.2017г. / 84.7 KB