21 Май 2019 г.

Избори за Европейски парламент месец МАЙ 2019г.

Сподели

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Районна прокуратура - Чирпан съобщава, че в изпълнение на „Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми“, утвърдени със Заповед № ЛС- 1161/15.04.2014г. на Главния прокурор на Република България, във връзка с провеждането на избори на 26.05.2019г. за членове на Европейския парламент от Република България, ще се извърши присъствено дежурство на прокурори и съдебни служители, както следва:

- на 24.05.2019г. – от 8:30 часа до 17:00 часа;

- на 25.05.2019г. – от 8:30 часа до 18:00 часа;

- на 26.05.2019г.  – от 07:00 часа до  един час след обявяване от ЦИК на края на изборния ден.

 

     Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес през тези три дни в сградата на Районна прокуратура – Чирпан, ул. „Георги Димитров“ № 59 – етаж 1, на тел. 0416/90146, факс: 0416/94144, както и на електронна поща [email protected]

      В останалите дни преди и след изборите сигнали и жалби могат да са подават всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Районна прокуратура - Чирпан съобщава, че в изпълнение на „Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми“, утвърдени със Заповед № ЛС- 1161/15.04.2014г. на Главния прокурор на Република България, във връзка с провеждането на избори на 26.05.2019г. за членове на Европейския парламент от Република България, ще се извърши присъствено дежурство на прокурори и съдебни служители, както следва:

- на 24.05.2019г. – от 8:30 часа до 17:00 часа;

- на 25.05.2019г. – от 8:30 часа до 18:00 часа;

- на 26.05.2019г.  – от 07:00 часа до  един час след обявяване от ЦИК на края на изборния ден.
 

     Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес през тези три дни в сградата на Районна прокуратура – Чирпан, ул. „Георги Димитров“ № 59 – етаж 1, на тел. 0416/90146, факс: 0416/94144, както и на електронна поща [email protected]

      В останалите дни преди и след изборите сигнали и жалби могат да са подават всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.