30 Октомври 2019 г.

Местни избори - балотаж 2019г.-

Сподели

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Районна прокуратура - Чирпан съобщава, че в изпълнение на „Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми“, утвърдени със Заповед № ЛС- 1161/15.04.2014г. на Главния прокурор на Република България, във връзка с провеждането на балотаж на 03.11.2019г. на избори за общински съветници и за кметове, ще се извърши присъствено дежурство на прокурори и съдебни служители, както следва:

 

- на 02.11.2019г. – от 8:30 часа до 18:00 часа

- на 03.11.2019г.  – от 07:00 часа до  един час след обявяване от ЦИК на края на изборния ден

 

     Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес в сградата на Районна прокуратура – Чирпан, ул. „Георги Димитров“ № 59 – етаж 1, на тел. 0416/90146, факс: 0416/94144, както и на електронна поща: [email protected]

      В останалите дни преди и след изборите сигнали и жалби могат да се подават всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.