16 Декември 2019 г.

Съобщение на Районна прокуратура – Чирпан

Сподели

Уведомяваме Ви, че в периода от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г. прием на граждани от Административния ръководител на Районна прокуратура – Чирпан няма да се осъществява, като това не възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.