12 Юли 2016 г.

Приложение №1- Техническа спецификация и КСС

Сподели

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект:
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. СИЛИСТРА
           
№  Описание на СМР Ед.
мярка
Количество Ед.цена
(без вкл.
ДДС)
Стойност
(без ДДС)
  I. РЕМОНТ НА 2 бр. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ  Окръжен следствен отдел        
1 Демонтаж на тоалетно седало и казанче бр. 3,00   0,00
2 Демонтаж на смесителни батерии бр. 3,00   0,00
3 Демонтаж на мивка бр. 1,00   0,00
4 Демонтаж на подов сифон бр. 4,00   0,00
5 Демонтаж на дървена каса  бр. 2,00   0,00
6 Демонтаж на дървена врата 200/80 бр. 2,00   0,00
7 Демонтаж плафониера бр. 7,00   0,00
8 Разбиване бетон на канализация м 2,00   0,00
9 Еднопластова вароцим. мазилка с дебелина  до 4 см по страниците на просечените отвори за вратите и подпухнали стени м² 4,50   0,00
10 Доставка и монтаж PVC врата 200/0.80 см. бр. 2,00   0,00
11 Изкърпване мазилка по страници на отвори   с ширина до 25 см и стени м² 4,50   0,00
12 Доставка и монтаж на ъглова лайсна за мазилка и шпакловка - по отвори прозорци и врати м/л 35,50   0,00
13 Зидария с газобенонни блокове дебелина 250 мм. надзиждане на стена м² 3,40   0,00
14 Доставка и монтаж щурц м/л 7,50   0,00
15 Шпакловка газобетона стена с лепилна смес м² 9,00   0,00
16 Направа канализация от РVС тръби ф 110, вкл. фасонните части м/л 12,00   0,00
17 Доставка и монтаж  РVС тръби ф 50, вкл. фасонните части м/л 12,00   0,00
18 Доставка и монтаж  ППр тръби ф 20 за студена вода, вкл. и фасонните части м/л 8,00   0,00
19 Доставка и монтаж на моноблок бр. 3,00   0,00
20 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 2,00   0,00
21 Доставка и монтаж на мивка порцеланова среден формат бр. 1,00   0,00
22 Доставка и монтаж проточен бойлер бр. 1,00   0,00
23 Доставка и монтаж на подов сифон бр. 4,00   0,00
24 Направа улеи до 3 см за проводник във в.ц. мазилка м 35,00   0,00
25 Гипсиране улеи до 3 см за проводник във в.ц. маз. м 35,00   0,00
26 Д-ка и полагане проводник ПВВМ 3 х 2,5 мм2 в маз. м 40,00   0,00
27 Доставка и монтаж плафониера противовлажна бр. 7,00   0,00
28 Доставка и монтаж на окачен таван тип"АМСТРОНГ" м² 6,50   0,00
29 Доставка и монтаж на окачен таван растерен м² 3,50   0,00
30 Доставка и полагане на фаянс м² 8,00   0,00
31 Доставка и полагане на теракот м² 6,00   0,00
32 Контактен грунд за облицовка с фаянсови плочи и теракот м² 14,00   0,00
33 Стъргане на стара боя по стени и тавани м² 36,20   0,00
34 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 53,00   0,00
35 Боядисване с латекс двукратно,вкл.грундиране м² 53,00   0,00
36 Боядисване с блажна боя, алкидна на стари врати и тръби - еднокр. м² 43,60   0,00
      Общо: 0,00
  II. РЕМОНТ НА 1бр.санитарно помещение  Окръжен прокурор      
1 Демонтаж и монтаж на съществуващ моноблок бр. 1,00   0,00
2 Демонтаж и монтаж на съществуващо биде бр. 1,00   0,00
3 Разбиване бетон с къртач м³ 3,00   0,00
4 Демонтаж на смесителни батерии бр. 1,00   0,00
5 Демонтаж на мивка бр. 1,00   0,00
6 Демонтаж  фаянс м² 28,50   0,00
7 Демонтаж на теракот м² 7,00   0,00
8 Доставка и монтаж на порцеланова мивка среден формат бр. 1,00   0,00
9 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00   0,00
10 Доставка и монтаж на душова батерия бр. 1,00   0,00
11 Направа водопровод с ППр тръби ф 20 за топла и студена вода, вкл. и фасонните части м/л 29,00   0,00
12 Направа канализация от РVС тръби ф 110, вкл. фасонните части м/л 3,50   0,00
13 Доставка и монтаж  РVС тръби ф 50, вкл. фасонните части м/л 4,00   0,00
14 Зидария с газобенонни блокове дебелина 250 мм. за затваряне на прозорец м² 1,00   0,00
15 Шпакловка газобетона стена с лепилна смес м² 1,00   0,00
16 Доставка и монтаж на подов сифон бр. 1,00   0,00
17 Полагане  на  циментова замазка М300 d=5 см по под м² 6,50   0,00
18 Контактен грунд за облицовка с  фаянс и теракот м² 35,50   0,00
19 Доставка и полагане на фаянс м² 28,50   0,00
20 Доставка и полагане на теракот м² 7,00   0,00
21 Д-ка и полагане проводник ПВВМ 3 х 2,5 мм2 в маз. м 7,00   0,00
22 Доставка и монтаж плафониера противовлажна бр. 1,00   0,00
23 Доставка и монтаж на подов сифон бр. 1,00   0,00
24 Доставка и монтаж на окачен таван тип "АМСТРОНГ" м² 6,50   0,00
25 Доставка и монтаж вентилатор бр. 1,00   0,00
26 Боядисване с блажна боя, алкидна на лира и тръби м/л 7,00   0,00
27 Доставка и монтаж аксесоари за баня бр. 1,00   0,00
      Общо: 0,00
  III. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ  на 1бр.санитарно помещение Окръжна прокуратура гр.Силистра      
1 Топлоизолация на покрив от XPS 100 мм редена м2 8,50   0,00
2 Полиетиленово фолио за пароизолация м2 8,50   0,00
3 Армирана цим. замазка 3 см с 5ф5/м м2 8,50   0,00
4 Направа и полагане на битумен грунд м2 8,50   0,00
5 Хидроизолация с два пласта воалит, горният с посипка 4,5 кг/м2 м2 12,00   0,00
6 Полагане топлоизолоция  XPS 100 по външна стена  м2 7,50   0,00
7 Шпакловка на топлоизолация  м² 7,50   0,00
8 Грундиране на стени м² 7,50   0,00
9 Структурна мазилка по външни стени - цветна м² 7,50   0,00
10 Товарене и звозване на стр. отпадъци м³ 5,00   0,00
11 Депониране стр. отпадъци на ДТБО тон 5,00   0,00
      Общо: 0,00
  III.  Изработка и монтаж на ПВЦ дограма  Окръжна прокуратура гр.Силистра        
1 Прозорец  1900/1500  + комарник бр. 5   0,00
2 Прозорец 75/1500 бр. 5   0,00
3 Прозорец 1100/1500 + комарник бр. 1   0,00
4 Врата 2000/1400 бр. 1   0,00
5 Изкърпване мазилка, шпакловка, боядисване        
5     Общо: 0,00
  IV.  Изработка и монтаж на ПВЦ дограма  Окръжен следствен отдел        
1 Прозорец  1600/1400  + комарник бр. 16   0,00
2 Прозорец  700/600   бр. 2   0,00
3 Врата 2500/1400 бр. 1   0,00
4 Изкърпване мазилка, шпакловка, боядисване        
          0,00
  Общо предвидени за изпълнение СМР:       0,00
  Непредвидени СМР : 10%       0,00
  Общо СМР, включително непредвидените , без ДДС:       0,00
           
           
  подпис и печат