Окръжен прокурор

Административен ръководител: Ивелин Василев Чафаланов

Заместник на административния ръководител: Свилен Георгиев Тодоров