Окръжен прокурор

Административен ръководител: Теодор Димитров Желев

Заместник на административния ръководител: Ивелин Василев Чафаланов

Заместник на административния ръководител: Свилен Георгиев Тодоров