Информационен център за работа с граждани

7500 Силистра, ул. "Илия Блъсков" №7 тел.: 086/817 172 тел.: 086/817 173 тел.: 086/817 174 факс: 086/820 957 e-mail: [email protected]
Говорител ОП Силистра: Ивелин Василев Чафаланов тел.: 0884110 048

Окръжен следствен отдел при ОП Силистра

7500 Силистра, ул. "Илия Блъсков" №7 тел.: 086/811 512 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.