18 Септември 2015 г.

Класиране на участници подали оферти за доставка на мебели за нуждите на Окръжна прокуратура

Сподели

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  ГР.СИЛИСТРА

 

СЪОБЩЕНИЕ

Зам.Административният ръководител на Окръжна прокуратурата гр. Силистра обявява, че класираният на първо място участник ОФИС В ООД гр. ДОБРИЧ , подал оферта с най-ниска цена за  доставка на мебели за нуждите на Окръжна прокуратура е  определен за изпълнител на поръчката.

Определеният за изпълнител ОФИС В ООД гр. ДОБРИЧ да се яви в Окръжна прокуратура гр.Силистра,  ул.Илия Блъсков 7  в срок до 25.09.2015г. за сключване на договор.