Работна среща на местното междуведомствено звено за координация на противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите се проведе в Окръжна прокуратура -- Кюстендил

14 Май 2024 г.

Работна среща на местното междуведомствено звено за координация на противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите се проведе в Окръжна прокуратура -- Кюстендил

В Окръжна прокуратура – Кюстендил се проведе работна среща на местното междуведомствено звено за координация на противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите на територията на областта. Задачите му са свързани с предстоящите избори за народни представители в 50-о Народно събрание и за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 09.06.2024 г. с указ на Президента на Република България.

В срещата участваха административните ръководители на прокуратурите в гр. Кюстендил – окръжният прокурор Камелия Стефанова и районният прокурор Албена Разсолкова, представителите на Териториалната дирекция „Национална сигурност“ и на ОД на МВР гр. Кюстендил.

Обсъдени бяха организационните въпроси, касаещи постигането на добра координация между ведомствата и максимална оперативност при работа по преписки и досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите.